Jak zajistit kvalitu v organizacích poskytujících KP?

Na tuto otázku se pokoušel odpovědět seminář, který se uskutečnil 27. a 28. 5. v Brně pod vedením lektorek Karen Schober a Susane Schmidtpott, jež zde reprezentovaly německé Národní poradenské fórum (nfb). Nfb vytvořilo  komplexní systém zajištění kvality kariérového poradenství (koncept BeQu), který obsahuje:

 • Standard kvality pro kariérové poradenství
 • Kompetenční profil pro kariérové poradce
 • Rámec rozvoje kvality (QDF) pro kariérové poradenství, jemuž především byl seminář věnován.

Pokračovat ve čtení „Jak zajistit kvalitu v organizacích poskytujících KP?“

Pozvánka – Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách

Zájemci o kariérové vzdělávání jsou srdečně zváni na kulatý stůl Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách, který se uskuteční 23. 4. 2019 v Praze (DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, zasedací místnost Vltavín).

Na akci bude prostor diskutovat kariérové vzdělávání v souvislosti s připravovanými prioritami a cíli Strategie vzdělávací politiky 2030+.

Program

10:30 – 11:00  Registrace

11:00 – 12:30  Prezentace a diskuse

 • Arnošt Veselý (FSV UK) – Kontext vize vzdělávací politiky ČR 2030+
 • Petr Hlaďo (FF MU) – Potřeba kariérového vzdělávání – náměty z výzkumu
 • Iva Kirovová  (VŠB TUO) – Lze facilitovat kariérový rozvoj? Možnosti, souvislosti a zkušenosti.
 • Petr Chaluš (Euroguidance, DZS) – Evropské inspirace k rozvoji kariérového vzdělávání v českém kurikulu

12:30 – 13:00  Přestávka

13:00 – 14:30  Pokračování diskuse k vizi rozvoje kariérového vzdělávání ve školách

14:30 – 15:00  Shrnutí, doporučení a závěr

Registraci a další informace najdete zde.

Hledání a rozvoj silných stránek ve škole – konference o kariérovém poradenství

Třetí ročník konference pořádané Centrem vzdělávání všem se zaměří na objevování skrytého potenciálu a podporu zážitků úspěchu (nejen) u žáků a studentů.

Konference se koná 12. června v Brně a na programu zazní příklady dobré praxe z českých škol i zkušenosti ze zahraničí. Mezi přednášejícími i účastníky bude příležitost potkat se s širokou škálou odborníků.

SKPKR připravilo jeden z konferenčních workshopů, který se zaměří na možnosti a cesty, kterými podpořit zajištění kvality kariérového poradenství na školách.

Více informací o akci najdete zde.

 

 

Letní škola kariérového poradenství – poprvé československy!

Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na Letní škole kariérového pordaenství. Tato již tradiční akce slovenského Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry se poprvé otevírá také českým zájemcům – členům i nečlenům SKPKR.

Letní škola KP proběhne 8.-9. června 2019 v Pezinku (www.vinarskydom.sk) a její program je koncipovaný s důrazem na rozvoj praktických dovedností poradce. Věříme, že bude přínosem pro zkušené i začínající kariérové poradce. Prostor bude věnovaný též výměně zkušeností a síťování.

Pokračovat ve čtení „Letní škola kariérového poradenství – poprvé československy!“

Intervizní setkání na téma poradenské zakázky

Kolegyně Petra Drahoňovská připravila pro členy SKPKR sérii intervizí, které jsou pořádány on-line a zapojit se do nich mohou zájemci z různých míst republiky. První z nich se konalo v pátek 12. 4. 2019 na téma: co nám pomáhá dobře definovat poradenskou zakázku/poptávku klienta.

 Pro diskuzi byla navržena řada konkrétních témat:

 • kdy dochází k otevírání tématu zakázky s klientem (telefonicky? e-mailem? na prvním setkání?),
 • jakým způsobem je zakázka dolaďována,
 • co pomáhá určit formát spolupráce a metody s klientem,
 • zda a jak se v tomto ohledu proměňuje cena konzultace,
 • jak nejčastěji vypadá první hodina s klientem.

Konkrétně se diskuze zaměřila na vazbu mezi navazováním vztahu s klientem, popisem nabízené služby na webu, tvorbou ceny a celkovým stylem komunikace. Diskutovala se také nabídka on-line poradenství ve vztahu k osobním schůzkám či jak komunikovat s klienty, kteří si službu hradí a těmi, kteří využívají poradenství v rámci evropských projektů.

Jste zváni na další on-line intervizní setkání na téma: co nám pomáhá poskytovat kvalitní on-line poradenskou práci, které proběhne 13. 6.  ve 13:00. Registrace pro link je k dispozici členům sdružení.

Vytvářejte odbornou diskuzi ke kariérovému poradenství – finanční podpora pro aktivní prezentující na IAEVG v Bratislavě

Centrum Euroguidance nabízí možnost uhrazení poplatku konference, cestovného a ubytování po dobu konference poradcům a dalším zájemcům z ČR, kteří přihlásí svůj příspěvek.

Primárně jde o podporu pro poradce ze škol, úřadů práce, i dalších organizací, které mají omezené finanční zdroje.

Přihlašování, kterým dáte vědět zájem o uhrazení nákladů najdete zde: https://www.dzs.cz/cz/euroguidance/vyzva-k-prihlasovani-prispevku-na-iaevg-konferenci/

Místa s úhradou nákladů jsou limitovaná.

Paralelně je třeba se registrovat jako účastníci i přímo na slovenské verzi webu konference, najdete tam více informací k příspěvkům, formátu a možnostech prezentace a odkaz na registraci –  zde. 

 

Světová jména kariérového poradenství na konferenci IAEVG v Bratislavě

Na stránkách letošní IAEVG konference v Bratislavě se postupně začínají objevovat jména hlavních řečníků, kteří přednesou své příspěvky k tématu konference: Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost.

První jména vypovídají o snaze organizátorů postihnout hlavní současné trendy v kariérovém poradenství a současně dát hlas zástupcům různých regionů, s nimiž čeští a slovenští poradci nemají bežně možnost diskutovat.

Kobus Maree bude sdílet své zkušenosti s poskytováním kariérového poradenství pro děti a dospělé v rozvojových zemích, Gideon Arulmani představí rozdílné pojetí kariéry a kariérového poradenství mimo euroamerický kontext. Norman Amundson přiblíží svou práci s různými kulturními skupinami a Mark Savickas uvede možnosti, jak lze jeho teorii kontruování kariéry aplikovat i na nedobrovolné změny kariéry. V neposlední řadě novinářka Saša Uhlová posdílí svou přímou zkušenost s pracemi v několika nízkoplacených zaměstnáních a stane se hlasem lidí, kteří na těchto pozicích působí.

Kromě výše uvedených zazní i příspěvky řady dalších poradců a výzkumníků z různých koutů světa. Stále je také možnost přihlásit se s vlastním příspěvkem, který představí některou z Vašich metod či aktivit, představí zkušenosti z Vaší praxe nebo nasdílí výseldky Vašich výzkumů. Více informací najdete zde: https://iaevgconference2019.sk/vyzva/?lang=sk

 

Sdílení zkušeností – Kariérové poradenství ve škole jako týmová práce

S celoškolským přístupem ke kariérovému poradenství, tak jak je realizován v Srbsku, se mohou seznámit účastníci semináře, který spolupořádají české a srbské centrum Euroguidance v Bělehradě, 15. – 16. 4. 2019.

Cílem setkání je dále:

 • výměna zkušeností mezi účastníky z obou zemí,
 • sdílení metod kariérového poradenství ve škole,
 • plánování mezinárodní spolupráce.

Přihlašování na akci je otevřeno do 26. 3. 2019, náklady spojené s cestou jsou hrazeny Centrem Euroguidance.  Více informací najdete na webu www.euroguidance.cz.

Databáze zdrojů (nejen) pro školní kariérové poradce

Irské Národní centrum pro poradenství ve vzdělávání (NCGE) nabízí rozsáhlou databázi zdrojů zaměřených na kariérové poradenství na školách. Inspiraci v ní však jistě najdou i poradci z jiných oblastí. Videa, články a koncepční materiály zahrnují širokou škálu témat: od manuálu pro vytváření školního programu kariérového rozvoje a GDPR, přes souvislosti využívání testových metod a práci s nadanými dětmi či s žáky se specifickými potřebami, až k příspěvkům věnovaných sociální spravedlnosti (Ronald Sultana) nebo modelu kariérového poradenství, v jehož centru je naděje (Spencer Niles).

Materiály jsou volně ke stažení na webových stránkách NCGE.

Pozvánka na seminář – Guidance for Lifelong Learning Mobility – Standards, Methods and Outcomes

Zúčastněte se kontaktního semináře v rámci programu ERASMUS+ na téma Guidance for Lifelong Learning Mobility – Standards, Methods and Outcomes, který proběhne v termínu 9.–15. května 2019, v Bergenu v Norsku. Účastníci kontaktního semináře mohou získat od Domu zahraniční spolupráce finanční podporu ve výši 95 % nákladů. 5 % nákladů je povinné spolufinancovat účastníkem semináře.

Přihlašování je otevřeno do 12. 3. 2019. Podrobné informace o možnosti přihlašování najdete zde: https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare/