Home

Vítejte na stránkách Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj.

Vznik Sdružení je vyústěním dlouhodobých snah o propojování poradců v České republice, podporu vzájemného učení a sdílení inspirace v oblasti kariérového poradenství.

 

O nás

„Dobré poradenské služby přináší naději, dodávají odvahu, rozjasňují myšlenky a umožňují aktivní společenskou účast na životě druhých.”

                            Vance Peavy (1998)

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. je profesní platforma pro odborníky v oblasti kariérového poradenství a další zájemce o tuto oblast zaměřená na podporu kvality a dostupnosti kariérového poradenství v celoživotní perspektivě a v mezinárodním kontextu.

Naší vizí je dát prostor pro vzájemné učení, sdílení zkušeností a inspirace s cílem podpořit profesní rozvoj kariérových poradců v ČR, a přispět tak k dostupnosti kvalitního kariérového poradenství u nás.

Od roku 2018 je Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj členem Národního poradenského fóra. Od roku 2019 členem IAEVG.

 

Základním účelem spolku je rozvoj kariérového poradenství v oblastech:

 • profesního rozvoje kariérových poradců,
 • síťování a sdílení zkušeností,
 • partnerství s organizacemi na národní i mezinárodní úrovni,
 • prezentace a propagace kariérového poradenství u široké veřejnosti.

Formy hlavní činnosti spolku jsou:

 • komunikace a informační činnost v oblasti kariérového poradenství,
 • účast v odborných diskusích,
 • profesně rozvojová činnost jako přednášky, kurzy, semináře a jiné vzdělávací aktivity,
 • organizace setkání kariérových poradců a zájemců o oblast kariérového poradenství s cílem sdílet zkušenosti a síťovat,
 • participace na aktivitách a projektech v oblasti kariérového poradenství a rozvoje kariéry,
 • mezioborová spolupráce,
 • mezinárodní spolupráce s odbornými partnery,
 • zapojení do výzkumných aktivit.

Stanovy spolku Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

Členství

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj nabízí členství všem fyzickým osobám starším 18 let, které souhlasí se stanovami spolku a mají profesní vztah nebo projevují aktivní zájem o oblast kariérového poradenství a rozvoj kariéry.

Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky radou spolku.

Při podání přihlášky je zájemce o členství povinen zaplatit roční poplatek za členství ve výši 600 Kč na účet č. 2401189448/2010.

Stanovy Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

Přihlášku lze podat prostřednictvím google formuláře zde: https://goo.gl/forms/AM28DJ2sZkMsINQg1