Jak jsme se dostali až sem aneb Příběh Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

Jak už to u příběhů bývá, mají většinou daný začátek, od nějž se odvíjí zápletky a dějové linie vedoucí k rozuzlení, k finále. Příběh našeho sdružení však jasně daný počátek nemá – vychází totiž z práce mnoha jednotlivců i organizací, které postupně připravovali půdu pro jeho vznik – rozdmýchávali diskuze o potřebnosti kariérového poradenství u nás, šířili informace, sdíleli, vzdělávali a učili se, psali, prezentovali a mluvili, organizovali, spolupracovali, a především poskytovali lidem kariérové poradenství a přispívali ke kariérovému rozvoji svých klientů. Abychom ale nebyli o začátek ochuzeni, pojďme si připomenout některé z momentů, které vedly k tomu, že čtete tyto řádky…

Pokračovat ve čtení „Jak jsme se dostali až sem aneb Příběh Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj“