Další projekty

Zde je prostor pro informace o  projektech s tématikou kariérového poradenství a kariérového rozvoje. Máte-li zájem, zašlete žádost na adresu sdruzenikp@gmail.com:

  • Název projektu
  • Odkaz na webové stránky projektu
  • Doba realizace ve tvaru dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr
  • Název instituce, zapojené do projektu