Další projekty

Zde je prostor pro informace o  projektech s tématikou kariérového -oradenství a kariérového rozvoje. Máte-li zájem, zašlete žádost o zveřejnění s následujícími informacemi na adresu sdruzenikp@gmail.com.

Název projektu

  • Název programu nebo finančního zdroje, ze kterého je projekt realizován
  • Odkaz na webové stránky projektu
  • Doba realizace ve tvaru dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr
  • Koordinátor projektu, Země
  • Název české instituce, zapojené do projektu
  • Celkový počet partnerů

CAREERS AROUND ME: Innovative technology in career guidance


C-Game: Career guidance game in a city full of occupations