Projekty SKPKR

Aktuální

C-Course: E-learning pro kariérové poradce

ERASMUS+ KA204

Realizace projektu: 1.10.2020 – 30.9.2022

Předkladatel projektu: Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

Partneři projektu:

 • Katalyst Education, Polsko
 • Zdruzenie pre karierove poradenstvo a rozvoj kariery, Slovensko
 • Inland Norway University of Applied Sciences, Norsko
 • Santia, s.r.o., Česko

V rámci projektu bude vytvořen interaktivní e-learningový kurz pro kariérové poradce. Kurz bude pilotně ověřen.

Více informací bude k dispozici po zahájení projektu.


Academia-CZ: Vzdělávací mobilita jednotlivců

ERASMUS+ KA104

Realizace projektu: 1.6.2019 – 31.5.2021

Projekt navazuje na projekt Academia – síť dalšího vzdělávání kairérových poradců, která funguje od roku 1995.

Aktivity projektu byly vzhledem k epidemiologické situaci dočasně pozastaveny.

Informace o projektu zde.


Ukončené

Qual-Im-G: Implementace kvality v kariérovém poradenství 

ERASMUS+ KA202

Realizace projektu: 1.10.2017 – 30.9.2019

Zveme kariérové poradce a poradkyně k zapojení do participativního procesu tvorby standardů kvality pro poradce a organizace posyktující kariérové poradenství. Nastavme společně kvalitu v kariérovém poradenství.

Aktuální informace o dění v projektu najdete zde.

Projekt Erasmus+ má za cíl podpořit kvalitu v kariérovém poradenství v těchto dvou oblastech:

 • rozvoj kompetencí poradců prostřednictvím evropského mentoringového programu a certifikací individuálních poradců zahrnující klíčové oblasti pro zajištění kvality, např. požadované znalosti, dovednosti, kompetence a sebehodnotící nástroje;
 • rámec pro zajištění kvality v organizacích poskytujících poradenství, který bude zahrnovat popis jednotlivých fází zajišťování kvality včetně nástrojů, doporučení, monitorování a auditu těchto organizací.
A co dál:
  • zapojení partnerských a spolupracujících organizací do tvorby výstupů;
  • analýza procesů zajišťujících kvalitu v kariérovém poradenství v zapojených zemích (Slovensko, Rakousko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Česká republika,a Británie), která poukáže na příklady dobré praxe stejně jako na přístupy, které zcela nefungují;
  • dva informační semináře pro poradce a další aktéry v oblasti poradenství (Slovensko a Británie);
  • 10 regionálních workshopů pro poradce a další aktéry v oblasti poradenství v České republice;
  • konference k průběžným výstupům projektu v Nizozemsku a závěrečná projektová konference na Slovensku;
  • sdílené učení českých a slovenských poradců v rámci on-line i prezenční spolupráce.
Cílové skupiny projektu:
 • kariéroví poradci a
 • organizace poskytující kariérové poradenství
Kontakty:

www.guidancequality.eu

www.sdruzenikp.cz

Kontakt pro ČR:
Kateřina Hašková, sdruzenikp@gmail.com

Partneři

BKS Úspech (SK), expert pro oblast zajišťování kvality a kariérové poradenství

Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (SK), profesní asociace kariérových poradců, expertů a dalších zájemců o oblast rozvoje kariéry  na Slovensku

Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (DE), německé Národní poradenské fórum

ABIF (AT), organizace realizující analýzy, konzultace a mezioborový výzkum

International Centre for Guidance Studies (UK), výzkumné centrum University of Derby

NOLOC (NL), profesní asociace kariérových poradců v Nizozemsku

Inland Norway University of Applied Science (NO), výzkumné centrum a vzdělávací instituce pro kariérové poradce

Sdružení pro kariérové poradenství a rozvoj kariéry (CZ), profesní asociace kariérových poradců, expertů a dalších zájemců o oblast rozvoje kariéry v České republice

Spoluprácou pre lepšiu buducnosť (SK), expert pro oblast kariérového poradenství a  vzdělávání

Podrobnější informace o projektu: SKPKR_QUAL_IM_G