Členství

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj nabízí členství všem fyzickým osobám starším 18 let, které souhlasí se stanovami spolku a mají profesní vztah nebo projevují aktivní zájem o oblast kariérového poradenství a rozvoj kariéry.

Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky radou spolku.

Při podání přihlášky je zájemce o členství povinen zaplatit roční poplatek za členství ve výši 600 Kč na účet č. 2401189448/2010.

Stanovy Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj

Přihlášku lze podat prostřednictvím google formuláře zde: https://goo.gl/forms/AM28DJ2sZkMsINQg1