Akce

Připravované


Pravidelná online setkání členů a zájemců o členství prostřednictvím MS Teams se konají první pondělí v měsíci. Link pro připojení je rozesílán nejpozději v den konání e-mailem. Data online setkání:

5.10.2020 od 17:00

2.11.2020 od 17:00

7.12.2020 od 17:00


Proběhlé


7.9.2020 od 17:00, 3. online setkání členů SKPKR

29. 6. 2020, 2. online setkání členů SKPKR, která se budou od září 2020 konat pravidelně každé první pondělí v měsíci v 17:00 prostřednictvím MS Teams.

1. 6. 2020, Úvodní online setkání členů SKPKR v 16:00 prostřednictvím MS Teams.

12. 5. 2020, Online členská schůze SKPKR prostřednictvím MS Teams.

21. – 23. 1. 2020, Kariérové poradenství na veletrhu Gaudeamus


2019 


9. 12. 2019, od 16:00, online intervizní setkání na téma: jaké 3 nejoblíbenější poradenské techniky používáme v poradenské práci s klientem, facilitace Petra Drahoňovská

7.  12. 2019, Tematické setkání Čistý jazyk při práci s metaforou

11. 10. 2019, Debata nad výstupy Smypozia IAEVG 2019, Praha

9. – 13. 9. 2019, Mezinárodní konference IAEVG, Bratislava, Brno

9.  9.  2019, Online intervizní setkání na téma: Kdy a jak pracujeme s  „vyslovení NE, nesouhlasu“ v poradenství u klienta, facilitace Petra Drahoňovská, od 16:00 hod.

29. 08. 2019, seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství 2019, od 10:00 hod.

21. – 22. 8. 2019, Barcamp JCMM a Sdružení pro a kariérové poradenství a kariérový rozvoj v Brně, JCMM, Česká 11

27. 6. 2019, Praha, Letní inspirace pro kariérové poradce

25. 6. 2019, České Budějovice, workshop Kvalita v kariérovém poradenství

13. 6. 2019, od 13:00, online intervizní setkání na téma: co nám pomáhá poskytovat kvalitní on-line poradenskou práci, facilitace Petra Drahoňovská

12. 6. 2019, Brno, Hledání a rozvoj silných stránek, workshop Silné stránky kariérového poradenství ve škole

8. a 9. 6. 2019, Pezinok, Letní škola kariérového poradenství ve spolupráci se slovenským ZKPRK

27. a 28. 5. 2019, Brno, Workshop Kvalita v organizacích poskytujících KP

12. 4. 2019, online intervizní setkání na téma: co nám pomáhá dobře definovat poradenskou zakázku/poptávku klienta, facilitace Petra Drahoňovská

10. – 13. 1. 2019, Mentorink pro kariérové poradce v rámci projektu QUAL-IN-Q


2018


16. 11. 2018, 4. intervizní setkání SKPKR: Sociální sítě v kariérovém poradenství

28. 6. 2018, Seminář kvalita v kariérovém poradenství ve spolupráci s Centrem Euroguidance, Praha

20. 6. 2018, 3. intervizní setkání SKPKR: Motivační karty a práce s nimi

2. 5. 2018, 2. intervizní setkání SKPKR

25. 4.  2018, Praha – Workshop v rámci dvou projektů ERASMUS+ Kvalita v kariérovém poradenství ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem  Program a přihláška … ZDE

6. 4. 2018, Plzeň – Kvalita v kariérovém poradenství – diskuzní setkání ve spolupráci s InfoKariéra

9. 3. 2018, Jihlava  – Vytvořme si kvalitu v kariérovém poradenství ve spolupráci s Vysočina Education

1. 3.2018, 1. intervizní setkání SKPKR

31. 1. 2018, Brno – Podoby kvality kariérového poradenství ve spolupráci s Centrem vzdělávání všem