Knihovnička pro kariérové poradce: Aleš Palán – Raději zešílet v divočině (2018), Jako v nebi, jenže jinak (2019)

Dvě knihy rozhovorů se samotáři Aleše Palána, Raději zešílet v divočině (2018) a Jako v nebi, jenže jinak (2019), možná překvapivě, přinášejí důležité podněty pro kariérové poradce.

Prvním z nich může být sledování kariérních drah hrdinů obou knih, které ukazují různé formy balancování zaměstnání a práce (činnosti). Předkládají před nás otázku, jak by mohly vypadat životy lidí při zavedení základního nepodmíněného příjmu.

V druhém plánu nás knihy nutí k zamyšlení, do jaké míry my, kariéroví poradci, dokážeme akceptovat kariérové volby podobné těm, pro které se rozhodli samotáři z knih. Do jaké míry důraz na rozvoj kariérových kompetencí a zaměstnatelnost dává svobodu volit si méně obvyklé kariérní cíle.

Pokračovat ve čtení „Knihovnička pro kariérové poradce: Aleš Palán – Raději zešílet v divočině (2018), Jako v nebi, jenže jinak (2019)“

SKPKR na Gaudeamu 2020

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj zajišťuje již několik let pro zájemce poradenský servis na veletrhu vzdělávacích příležitostí Gaudeamus v Praze. S poradci SKPKR jste se na veletrhu mohli potkat i letos.

Tematické setkání: Čistý jazyk při práci s metaforou

Workshop bude vyprávěním o čistém jazyce. Co znamenalo jej potkat na mé cestě životem a jak mne dále ovlivnil. Také se přiblížíme k jeho principům, jakými jsou „čistota“ a pozice nevědění, které použijeme k průzkumu našich metafor. Metafory nás budou provázet celým workshopem, otevřeme diskuzi o jejich významu a vyzkoušíme si metaforickou práci ve dvojicích a ve skupině. Součástí workshopu bude propojení čistého jazyka s poradenskou pracís klientem včetně diskuze o dalších možnostech využití metody. „Čistý jazyk je jednoduchý, protože klienti jsou komplexní.“ David Grove

Setkání s Vaškem Vydrou se koná v sobotu 7. 12. 2019 od 13:00, v Praze (Krátká 26, Praha 10).  Zájemci se mohou přihlásit na adrese sdruzenikp@gmail.com.

 

Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství se zaměřením na 2. stupeň základních škol

V metodice pro ZŠ se autorky Andrea Csirke a Alice Müllerová věnují kariérovému poradenství v širším kontextu školy. Při nastavování služeb kariérového poradenství vycházejí z vize a cílů školy a kromě samotného poskytování poradenských služeb zdůrazňují také roli kultury školy pro rozvoj kariérových kompetencí žáků.

Metodický materiál pro nastavení kariérového poradenství na 2. stupni ZŠ, který vznikl v tomto roce v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje, který realizuje Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi, při Jihočeské hospodářské komoře, je ke stažení zde.

Debata nad výstupy Sympozia IAEVG 2019

Debata nad výstupy z mezinárodního Symposia IAEVG 2019: „Jak můžeme podpořit co nejvíce inkluzivní a demokratický systém kariérového poradenství?“ se bude konat v pátek 11. 10. 2019.´od 11:00.

Akci organizuje Centrum Euroguidance pod záštitou Národního poradenského fóra a ve spolupráci se Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj v ČR a Mezinárodní asociací IAEVG.

Více informací zde.

Nový projekt: Erasmus+ KA1 “Vzdělávací mobilita jednotlivců”

Sdružení v roce 2019 uspělo s žádostí do programu Erasmus+ a může tak své členy vyslat během následujících dvou let v rámci sítě Accademia na studijní pobyty a stínování. Chtěli bychom, aby tyto mobility vedly k rozvoji činnosti a aktivit Sdružení, sdílení a síťování, proto k účasti na paušálem hrazeném zahraničním pobytu přednostně vyzveme aktivní členy SKPKR. Co je potřeba pro výjezd splnit / udělat?

  • Být členem Sdružení a mít řádně zaplacený členský příspěvek
  • Být dostatečně jazykově vybaven
  • Vybrat si po 14. říjnu 2019 z nabídky studijních a stínovacích pobytů sítě Accademia
  • Rozmyslet si, jak vybraná mobilita může přispět k rozvoji Sdružení a jakým optimálním způsobem získané poznatky, zkušenosti a dovednosti předat ostatním členům SKPKR
  • Sepsat motivační dopis (max. dvě A4), na jehož základě rada Sdružení podpoří / odloží či zamítne výjezd zájemce

Hlavním kritériem hodnocení je přínos, jaký by mohla mobilita mít pro aktivity a rozvoj Sdružení. Výjezd není „za zásluhy“ – aktivní členové budou osloveni proto, že již jsou v aktivitách rozvíjejících činnost Sdružení zapojeni a mobilita by tak měla být dalším impulzem proto, co už v rámci Sdružení dělají, nebo by chtěli začít dělat. Jelikož bude projekt realizován ve dvou bězích až do května 2021, mohou se zapojit i noví členové, kteří budou chtít mobilitu využít jako inspiraci k rozjezdu něčeho nového či vylepšení stávajícího v rámci Sdružení.

První běh projektu: říjen 2019 – duben 2020 (výjezd pěti členů – zájemců).

Druhý běh projektu: květen 2020 – duben 2021 (výjezd pěti členů – zájemců).

V každém běhu se tři členové zúčastní výukových pobytů (7-10 dnů) a dva stínování (7-10 dnů).

Podrobné informace budou po 14. 10. 2019 k dispozici na e-mailu sdruzenikp@gmail.com.

Z letní školy kariérového poradenství na Slovensku

S Alicí Mullerovou jsme se během druhého červnového víkendu s radostí zapojily do Letne školy kariérového poradenstva na Slovensku. Hlavním bodem programu byla přednáška Vlada Hambálka Práce s motivací a změnou nejen v kariérovém poradenství.

Akci organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, tentokrát ve spolupráci s českým Sdružením. Kromě celodenního workshopu zaměřeného na motivaci, jsme načerpali inspiraci na workshopech:

  • Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření u kariérových poradců s Petrom Csórim, ZKPRK (SK)
  • Postmoderní přístupy v kariérovém poadenství a ochutnávka přísutpu M. L. Savickasa s Lenkou Martinkovičovou, ZKPRK (SK)

Lucie Václavková vedla workshop Sociální sítě v kariérovém poradenství a Alice s kolegyní Jankou Balogovou nabídly Ochutnávku a ukázku z mentoringových modulů vytvořených v rámci mezinárodního projektu Kvalita kariérového poradenství.

Eva Uhríková z Navigácie povolaní vedla Skupinovou supervizi konkrétních případů z praxe poradců

Práce s motivací klientů

Vldo hovořil o tom, že průzkumy a různé projekty ukazují, že pro úspěšnou změnu je potřeba pracovat na úrovni osobní, vztahové a také systému. Kromě motivace pak pro změnu potřebují určité schopnosti/zručnosti.

Například na úrovni osobní je v oblasti osobní potřebujeme změnit nechtěné na chtěné  a k tomu potřebuje také klient vědět co má dělat a co má měnit. Velkou roli hraje podpora ostatních/spojenců, zvlášť když na ně můžeme mít také svou činností pozitivní vliv. Pak také to, jak systém změnu “odmění” a zda my sami na něj můžeme mít vliv.

Na konkrétních případech jsme pracovali s motivačními rozhovory, kdy jsme se zaměřovali na to, jaké výroky pomáhají nebo brání motivaci. Podle Vlada je velmi důležité se zabývat klientovými motivy (proč?) a také mu ponechat svobodu v jeho rozhodování.

Pro další studium Vlado doporučil například knihy Mistři ovlivňování, Změňte cokoliv či Motivační rozhovory ve školství.

Ochutnávka a ukázka z mentoringových modulů

Alice spolu s Jankou Balogovou vedla workshop Ochutnávka a ukázka z mentoringových modulů vytvořených v rámci mezinárodního projektu Kvalita kariérového poradenství. Janka představila svou zkušenost se zapojením do pilotního ověření procesu certifikace, který má být jedním z nástrojů zajištění kvality pro kariérové poradce. Říkala hlavně, že jí to přineslo příležitost utřídit si nejen své zkušenosti, ale i důkazy, a že jí to také pomohlo uvidět, kolik toho vlastně už za sebou má.

Poté účastníci diskutovali o důvodech, proč by poradci měli mít chuť a zájem projít tímto poměrně náročným procesem certifikace. Zazněl důvod, že naučit se sledovat kvalitu vlastní práce je důležité nejméně ze dvou důvodů – poradce získá nástroj pro vlastní rozvoj a naučí se získávat důkazy o dopadech své práce, které mohou pomoci při komunikaci o potřebnosti služeb apod.

Nakonec Alice představila mentoringový program pro poradce, který má pomoci připravit poradce na proces certifikace. Obsahuje informační a sebereflektivní část, a poradci si vyzkoušeli některé z aktivit.

Sociální sítě v kariérovém poradenství

Lucie představila sociální sítě jako nástroj užitečný pro klienty kariérového poradenství, kariérové poradce i organizace, které kariérové poradenství poskytují. Zaměřila se na využití sociálních sítí pro vzdělávání, osobní a kariérový rozvoj, hledání práce či rozjezd vlastního podnikání.

Účastníkům ukázala, jak sledovat co je nového v našem oboru, budovat komunity a sítě kontaktů, informovat o tom, co děláme a propagovat vlastní aktivity. Na konec shrnula hlavní přínosy využívání sociálních sítí, ale také upozornila na rizika, jako ochrana soukromí, nerovný přístup k technologiím, etické aspekty, aj.

Závěrem

Letní škola pro nás byla skvělou příležitostí k setkání se slovenskými kolegy a sdílení zkušeností.  Další takovou možností bude Mezinárodní konference IAVG v Brně a Bratislavě.

Letní inspirace pro kariérové poradce

Centrum Euroguidance a Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj vás zvou na setkání, které se uskuteční ve čtvrtek dne 27. 6. 2019 v Domě zahraniční spolupráce (cca 9:30 – 12:30).

Přijďte se inspirovat tím, co v současné době oslovuje vaše kolegy a kolegyně,  a sdílejte zkušenosti, díky kterým zlepšujete svoji poradenskou praxi vy.

Program 

9:30 – 9:45 Úvod

Cíle semináře – představení účastníků

9:45 – 10:30 Výstupy projektu QUAL-IM-G
Dozvíte se, jak získat certifikát kvality kariérového poradenství .

Diskuse

10:30 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:30 Sdílení „kvality“ v praxi
Přineste si na setkání jeden zdroj, ať už se jedná o knihu, článek či zkušenost, které přispěla ke kvalitě vaší služby, a podělte se o něj s vašimi kolegy a kolegyněmi.
Společně se zamyslíme nad tím, jakým směrem se chceme v ČR v rozvoji kvality KP ubírat.

Co pomáhá poskytovat kvalitní poradenství online?

Ve čtvrtek 13. 6. proběhlo druhé online intervizní setkání pro členy Sdružení tentokrát na téma Co nám pomáhá poskytovat kvalitní poradenství online.

Náplní byla především výměna zkušeností nad používanými nástroji, např.  Appear.In,  Google Meet /Hangout , Skype, Facebook, WhatsApp, a diskuze o zásadách kvalitní poradenské práce online (např. využívání více komunikačních kanálů, kvalitní wifi, apod.).

Součástí setkání bylo i sdílení nástrojů, kterými se dá podpořit kreativita v průběhu poradenství, např. Road Trip Nation, simulační hra Behiro nebo online nástroje pro reflexi vlastních hodnot.

Další z online intervizních setkání pod vedením Petry Drahoňovské se uskuteční v pondělí 9. 9. od 16:00.

Online vzdělávání v kariérovém poradenství

Síť Euroguidance pořádá již 18. června od 13:00 webinář na téma Školní poradenství pro mladé přistěhovalce, v němž se budete moci seznámit, co Vlámský vzdělávací systém nabízí mladým migrantům. Kromě kariérového poradenství se seznámíte i s činností psychologů pracujících s traumatem.

Více informací zde.

9., 10. a 11. července se uskuteční webináře představující tři kapitoly z publikace Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice. Sérii webinářů je organizovaná zdarma kanadskou organizací CERIC, která podporuje vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství.

Více informací zde.