Profily členů sdružení

Pavlína Baslerová
Kariérové poradenství je součást mého dlouholetého angažování se v oblasti speciálně pedagogického poradenství

Andrea Csirke členka rady sdružení
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/andreacsirke/
organizace: Kým čím být, z.s. kariérový poradce a lektor
Živím se jako kariérový poradce na volné noze. Zároveň vedu workshopy z oblasti kariérového poradenství v neziskových organizacích. Spolupracovala jsem s Centrem Euroguidance a působila jsem ve Fondu dalšího vzdělávání jako kariérový poradce. Mým nejnovějším projektem je Kým čím být podporující studenty při výběru profesního zaměření. Baví mě přemýšlet o světě práce a jeho proměnách. Chceme-li se přizpůsobit jeho výzvám, musíme se naučit řídit svou kariéru. Nemůžeme již nadále počítat s pravidly a jistotami minulého světa práce. Svůj čas, kdy právě nepracuji, nejraději trávím venku. Běhám, chodím a jezdím na kole. Mám ráda knihy a filmy o lidech a vztazích mezi nimi. Chci dělat věci dobře a jednoduše.
oblast působení: kariérové poradenství, mediace, projekt design a management

Michaela Cuřínová
odkaz na LI: https://cz.linkedin.com/in/michaela-cu%C5%99%C3%ADnov%C3%A1-12932b14
Pomáhám najít a vybrat vhodné, perspektivní a naplňující studium a pracovní uplatnění.

Štěpánka Černá
organizace: Kým čím být, z. s., kariérová poradkyně
Kariérové poradenství mě pro svou důležitost a smysluplnost nadchlo během studií na VŠ a začala jsem se této oblasti věnovat v rámci studia i praxe. Absolvovala jsem výcvik Kariérové poradenstvo pod vedením Pavlíny Vašátové a Evy Uhríkové a podílím se na projektu Kým čím být pro středoškolské studenty. Kariérové poradenství je dle mého názoru oblast, kterou má smysl dále rozvíjet.

Petra Drahoňovská
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/petradrahonovska/
Moje práce mě baví.  A baví mě podporovat lidi, aby svůj profesní život prožívali spokojeni.

Sára Drozdová
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/s%C3%A1ra-drozdov%C3%A1-050a2177/
Oblastí kariérového poradenství jsem se zabývala již na vysoké škole a vyvíjela jsem aktivitu i mimo ni. Vzhledem k současnému zaměstnání mám možnost pomáhat jednotlivcům k získání pracovních pozic a nebo k zajištění lepšího postavení na trhu práce. Již druhým rokem aktivně spolupracuji s Euroguidance a dalšími organizace zabývající se kariérovým poradenstvím.

Zuzana Freibergová členka rady sdružení
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/zuzana-freibergova-91896115/
organizace: Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.
Kariérovému poradenství se věnuji systematicky od roku 2003, kdy jsem se v Národním vzdělávacím fondu (NVF) stala vedoucí českého střediska Euroguidance. V polovině roku 2006 byla z rozhodnutí MŠMT agenda převedena do rezortu školství a v NVF jsme založili Středisko podpory poradenských služeb, jehož jsem vedoucí. Podporujeme rozvoj kariérového poradenství prostřednictvím aplikovaného výzkumu, zahraničních projektů na vývoj nových poradenských metod a nástrojů, aktivním zapojením v asociacích sdružujících poradenské pracovníky a v Národním poradenském fóru atd.

Jana Gál
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/janagal/
Pracuji jako kariérový poradce pro cizince. Mám cca 15 let zkušeností z oblasti lidských zdrojů: náboru, rozvoje talentů, lektorování kurzů měkkých dovedností.

Jana Galová
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/janinagalova/
Kariérové poradenství je aktuální, silné, srdeční téma.

Kateřina Hašková členka rady sdružení
Kariérové poradenství jsem potkala díky práci v evropském programu Euroguidance, kde jsem jako konzultantka pracovala téměř čtyři roky. V roce 2015 jsem začala doktorské studium zaměřené na kariérové poradenství na FSS MU a rovněž přímou práci s klienty. V současné době jsem na rodičovské dovolené. Zajímá mě aktuální dění v kariérovém poradenství u nás i ve světě, výzkumná témata a přesahy kariérového poradenství do dalších oblastí života, baví mě spolupracovat na různých tématech a učit se nové věci.

Nora Jakobová
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/nora-jakobová-550a7a5
V oblasti kariérového poradenství působím od roku 2007, aktivně jej dělám na čtyřletém gymnáziu Jana Palacha v Praze (GJP). Kloubím jej velmi dobře se svým systemickým konstruktivistickým přístupem a příklonem k artefiletickým technikám. V rámci mého působení byla GJP oceněna několikrát cenou Národní cenou kariérového poradenství včetně studijního výjezdu do Stockholmu. Zúčastnila jsem se také distančního kurzu ve spolupráci se Stockholmskou Univerzitou, kde jsem mj. získala inspiraci k aktivaci klienta (např.pomocí karet). Jsem přesvědčena, že každý může být autorem svého života, kariérové poradenství je spolupráce a tvořivá, imaginaci posilující cesta.

Eva Kavková
odkaz na LI: www.linkedin.com/in/eva-kavková-76037a6a
Kariérové poradenství je již řadu let moje práce a zároveň i koníček. Specializuji se na mapování neformálních kompetencí. Podporuji své klienty při objevování šíře jejich dovedností a hledání nových cest v životě. V poradenství upřednostňuji koučovací přístup, nehodnotím, neradím, spíše doprovázím, dávám zpětnou vazbu a podněcuji k tomu, aby každý objevil sám to, co mu nejlépe funguje. Jsem držitelkou certifikátu švýcarského kariérového modelu CH-Q v oblasti mapování kvalit a kompetencí a plánování profesní kariéry II. stupně. Ráda čerpám inspiraci v cizině, a to díky řadě evropských projektů, které koordinuji.

Iva Kirovová
Problematiku rozvoje kariéry a kariérového poradenství řadím k oblastem, které mě dlouhodobě zajímají (kromě jiných), např. již v r.  2000 rozvoj kariéry studentů Ekf byl tématem mé doktorské práce na FF UK.

Helena Košťálová
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/helenakostalova/
Kariérovým poradenstvím se zabývám již řadu let a to jak formou přímé práce s klienty (dětmi i dospělými), tak i vzděláváním kariérových poradců a propagací kariérového poradenství jako oboru. Jsem autorkou odborných publikací a metodik pro kariérové poradce, tvořím krátkodobé i dlouhodobější kurzy dalšího profesního vzdělávání pro kariérové poradce. Speciální zřetel aktuálně věnuji kariérovému poradenství na školách (vč. systematizace kariérového poradenství na ZŠ a SŠ) a vzdělávání pedagogických pracovníků. Působím v mnoha krajích ČR, jsem zapojena i do mezinárodních projektů. V současné době se kariérovému poradenství věnuji i na rovině výzkumu v rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě UK Praha. Jsem členka expertní skupiny Centra Euroguidance.

Barbora Kreislová
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/barbora-kreislov%C3%A1-35ba0991/
Inspiruje mě být u procesu, při kterém lidé hledají a nacházejí svá poslání, uplatnění pro své silné stránky, svá lepší „já“.

Viktor Kulhavý

odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/viktorkulhavy/
Kariérové poradenství mi umožňuje být s klientem na jedné lodi a pomáhat mu navigovat na jeho cestě.

Dorota Madziová
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/dorota-madziova-b3823295/
Kariérovému poradenství se věnuji od roku 2008. V současné době se zaměřuji na propojení kariérového poradenství se školním prostředím.

Irena Matějová
Úspěch každého člověka je stále více spjat s rozvíjením znalostí, vlastních vědomostí a dovedností. Kariérové poradenství vidím především jako účinnou podporu člověka v jeho sebereflexi, možnosti nalezení vlastní role a zvýšení schopnosti sebeprosazení.

Petra Michaličková
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/petra-michalickova-ba506925/#experience-section
Oblasti kariérového poradenství se věnuji od roku 2010, kdy jsem absolvovala kurs CHQ training – mapování a řízení kompetencí 1st level a následně také 2nd level organizovaný Centrem Euroguidance. Dále jsem absolvovala kurzy v oblasti koučování a kariérového poradenství, v roce 2015 jsem absolvovala v rámci pilotního ověřování projektu UNIV3 kurz a zkoušku v rámci profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu. V rámci společnosti Centrum andragogiky se zaměřuji na firemní vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů, jehož součástí je také individuální a skupinové kariérové poradenství pro zaměstnané osoby. Dále se věnuji organizaci seminářů a poradenství pro širokou veřejnost, tedy poskytuji také poradenství i pro osoby nezaměstnané, studenty a osoby se sociálním znevýhodněním. V rámci aktivit neziskové organizace Šance na vzdělání se věnuji kariérovému poradenství pro osoby se zdravotním postižením a zdravotním či sociálním znevýhodněním a působím jako kouč, poradce a lektor.

Alice Müllerová členka rady sdružení
odkaz na LI: https://cz.linkedin.com/in/alicemullerova
Kariérová poradkyně v komunitním centu Inbáze a v projektu Cesta pro mladé při Fondu dalšího vzdělávání.
Ke kariérovému poradenství mě přivedlo vlastní hledání smysluplné práce. Pracovala jsem v neziskových organizacích jako pracovní poradkyně, poté 8 let v programu Euroguidance.  Absolvovala jsem jednosemestrální distanční kurz Teorie a praxe kariérového poradenství organizovaný ve spolupráci s univerzitou ve Stockholmu a dále řadu kurzů, rozšiřujících znalosti a dovednosti pro práci s klienty v tomto oboru.  Ve své práci se inspiruji především metodou Navigace při hledání povolání (dle Thomase Dienera). Na tomto přístupu oceňuji především zaměření na hledání vlastních zdrojů, využívání kreativity a volnosti v pohledu na svět práce a pracovní uplatnění.

Sylvie Navarová
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/sylvie-navarov%C3%A1-99375452/
Kariérovému poradenství se věnuji od roku 2005 a předtím jsem pracovala 9 let v oblasti HR. S projekty pro školy a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením jsem získala 2 ocenění Národní cenou kariérového poradenství (2013, 2015). Mými klienty jsou studenti i dospělí, kteří se nacházejí na křižovatce své profesní dráhy a uvažují o dalším směru.

Lenka Němcová
odkaz na LI: www.linkedin.com/in/lenka-němcová
Baví mě podporovat lidi, aby byli spokojení (nejen) v práci a právě kariérové poradenství mi tohle umožňuje.

Michal Parlásek
Kariérové poradenství je pro mě cesta k seberealizaci a možnost pomáhat těm, kteří po ní chtějí jít, posouvá i mě…

Martin Petráš
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/martin-petráš-4a41b756/
Baví mě pomáhat lidem k tomu, aby byli ve své práci spokojení a v životě šťastní.

Karel Polák
Komunitní škola Traplice zajišťuje mimoškolní a zájmovou činnost dětí a mládeže, celoživotní vzdělávání dospělých.

Erika Postolková
Kariérním poradenstvím se zabývám aktivně již 10 let, nejdříve v personální agentuře a v současné době na střední škole. Kariérní poradenství pro mne znamená možnost pomáhat těm, kteří se nedokážou rozhodnout co dělat, co změnit a jak dál v profesním životě.

Hana Rozprýmová
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/hanarozprymova/
V kariérovém poradenství vidím velký smysl. Má význam v oblasti vzdělávání a jako službou pro širokou veřejnost.

Valery Senichev
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/valerysenichev/
Zajímají mě otázky budoucnosti práce, uplatnitelnosti v různých profesí a toho, jak propojit silné stránky, vášně a talenty s pracovní činností. Toto hledání mě přivedlo ke kariérovému poradenství a k založení podnikání v oblasti Future Skills a Future Jobs.

Magda Shymon
odkaz na LI: https://cz.linkedin.com/in/magda-shymon-roz-%C5%A1ustrov%C3%A1-7a786079
Mám kariérové poradenství prostě ráda 🙂 Je smysluplné, usnadňuje život a pomáhá se rozhodovat dle vlastních potřeb, zdrojů, předpokladů.

Stanislava Ševčíková
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/stanislava-%C5%A1ev%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1-85a9644b/
Naplňuje mě vidět, jak jsou druzí ve svém životě šťastnější a spokojenější, mimo jiné také skrze kariérové poradenství. Spolupracovala jsem s Fondem dalšího vzdělávání jako kariérová poradkyně a jsem moc ráda, že jsem mohla svou malou kapkou přispět k lepší kariérové dráze některých dlouhodobě nezaměstnaných lidí.

Simona Šimková Dvořáková
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/simonasimkovadvorakova/
Ke kariérovému poradenství jsem se dostala díky personalistice a stálému zájmu o další rozměry v oboru. Pracovní role v této profesi rozvinuly moji empatii pro práci i vztah s lidmi. Zaměření na kariérní poradenství pro jedince v různých etapách života považuji za završení svého celoživotního profesního vývoje a velmi příjemnou osobní záležitost.

Ludmila Šulcová
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/ludmila-šulcová-88159570
Výchovná poradkyně v Gymnáziu Na Zatlance, Praha 5.
Kariérové poradenství ve školách považuji za důležitou součást konzultační činnosti pro studenty.

Marcela Švadlenková
Baví mne objevovat v lidech jejich skrytý potenciál a pomáhat jim v situacíh, kdy si nevědí rady.

Lucie Turzová
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/lucie-turzov%C3%A1-27b43a120/
Jsem člověk, který se dostal ke kariérovému poradenství tak, že při své mateřské/rodičovské dovolené řešil, jakým směrem se chce ubírat. Při MD/RD jsem vystudovala Učitelství psychologie pro SŠ a následně začala studovat obor Poradenství v odborném vzdělávání při IVP ČZU v Praze. Ve svém okolí jsem měla spoustu žen, které řešily stejný problém jako já – tj. jestli se vrátí zpět do svého stávajícího zaměstnání. Nebo to byly rodiny s dětmi, které řešili, jaký směr bude pro jejich potomka ten nejlepší. Neustálé vzdělávání se v oboru poradenství mi dávalo a dává velký smysl, protože mohu efektivně pomáhat různým skupinám lidí. Jsem nadšená kariérová poradkyně, která vyznává partnerský přístup, lidskost a autentičnost ve vztahu poradce-klient/i. Ráda pracuji s potenciálem člověka a jeho vnitřní motivací. Kariérové poradenství je pro mne jedno velké dobrodružství.

Lucie Václavková
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/lucievaclavkova/
Kariérové poradenství vnímám jako cestu ke hledání životní spokojenosti. Při (re)startu kariéry provázím klienty od roku 2012, kdy jsem začala jako poradkyně a lektorka spolupracovat v projektech neziskového sektoru pro návrat na trh práce a rozjezd vlastního podnikání. Před tím jsem působila na VŠE v Praze na Katedře personalistiky, kde jsem se jako pedagog a výzkumný pracovník zaměřila na pracovní podmínky, pracovní vztahy a kvalitu pracovního života.

Lukáš Vlček člen rady sdružení
odkaz na LI: https://www.linkedin.com/in/mgrlukasvlcek
Kariérový poradce, certifikovaný lektor dalšího vzdělávání, NLP kouč.
Přes 12 let pracuji v oboru další vzdělávání pedagogických pracovníků, další vzdělávání dospělých a poradenství jako lektor, mentor a projektový manažer. Pracoval jsem na vzdělávacích projektech v oblasti DVPP, basic skills, koučování a kariérové poradenství. (např.www.ejp.rvp.cz , www.klicovedovednosti.cz, www.infokariera.cz). V posledních letech se zaměřuji na kariérové poradenství, koučink a mentoring pro školy. V současné době vedu Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje Info Kariéra. Spolupracoval jsem také na projektech ČŠI jako mentor a poradce pro školský management a učitele.