Letní inspirace pro kariérové poradce

Centrum Euroguidance a Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj vás zvou na setkání, které se uskuteční ve čtvrtek dne 27. 6. 2019 v Domě zahraniční spolupráce (cca 9:30 – 12:30).

Přijďte se inspirovat tím, co v současné době oslovuje vaše kolegy a kolegyně,  a sdílejte zkušenosti, díky kterým zlepšujete svoji poradenskou praxi vy.

Program 

9:30 – 9:45 Úvod

Cíle semináře – představení účastníků

9:45 – 10:30 Výstupy projektu QUAL-IM-G
Dozvíte se, jak získat certifikát kvality kariérového poradenství .

Diskuse

10:30 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:30 Sdílení „kvality“ v praxi
Přineste si na setkání jeden zdroj, ať už se jedná o knihu, článek či zkušenost, které přispěla ke kvalitě vaší služby, a podělte se o něj s vašimi kolegy a kolegyněmi.
Společně se zamyslíme nad tím, jakým směrem se chceme v ČR v rozvoji kvality KP ubírat.

Jak zajistit kvalitu v organizacích poskytujících KP?

Na tuto otázku se pokoušel odpovědět seminář, který se uskutečnil 27. a 28. 5. v Brně pod vedením lektorek Karen Schober a Susane Schmidtpott, jež zde reprezentovaly německé Národní poradenské fórum (nfb). Nfb vytvořilo  komplexní systém zajištění kvality kariérového poradenství (koncept BeQu), který obsahuje:

 • Standard kvality pro kariérové poradenství
 • Kompetenční profil pro kariérové poradce
 • Rámec rozvoje kvality (QDF) pro kariérové poradenství, jemuž především byl seminář věnován.

Pokračovat ve čtení „Jak zajistit kvalitu v organizacích poskytujících KP?“

Hledání a rozvoj silných stránek ve škole – konference o kariérovém poradenství

Třetí ročník konference pořádané Centrem vzdělávání všem se zaměří na objevování skrytého potenciálu a podporu zážitků úspěchu (nejen) u žáků a studentů.

Konference se koná 12. června v Brně a na programu zazní příklady dobré praxe z českých škol i zkušenosti ze zahraničí. Mezi přednášejícími i účastníky bude příležitost potkat se s širokou škálou odborníků.

SKPKR připravilo jeden z konferenčních workshopů, který se zaměří na možnosti a cesty, kterými podpořit zajištění kvality kariérového poradenství na školách.

Více informací o akci najdete zde.

 

 

Ronald Sultana (2018): Zvýšení kvality kariérového poradenství na středních školách

V rámci projektu Erasmus+ My Future – Improving Digital Skills for Career Guidance at School vznikla příručka inspirující střední školy ke zlepšení kvality služeb kariérového poradenství.

Ronald Sultana se zaměřuje na hlavní aspekty kariérového poradenství na středních školách, které doplňuje o příklady dobré praxe z různých regionů:

 • kariérové vzdělávání,
 • kariérové informace,
 • kariérové poradenství,
 • centrum kariérových zdrojů,
 • spolupráci v kariérovém poradenství a
 • reflektující praxi poskytovatelů poradenských služeb.

Publikace je zdarma ke stažení zde.

Designujte spolu s námi mentoringový program pro poradce a proces certifikace kariérových poradců

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj je spolu s mezinárodními partnery zapojeno do projektu Implementace kvality v kariérovém poradenství, jehož aktivity můžete sledovat na našich webových stránkách. V první fázi projektu probíhal „sběr“ existujících standardů kvality a jejich kritická analýza s ohledem na volená témata či způsob jejich implementace. Současně v České republice proběhla série diskuzních setkání na téma kvalita v kariérovém poradenství, kde byla příležitost témata diskutovat a hledat společné porozumění kvalitě v poradenství – do diskuzí se zapojili účastníci seminářů v Brně, Jihlavě, Plzni a v Praze.

Nyní se projekt dostává do další fáze, ve které bude na základě zjištění z úvodní analýzy a ve spolupráci s poradci se zapojených zemí, navrhován:

 • mentoringový program pro poradce, kteří chtějí projít certifikací;
 • a proces certifikace poradců.

Pokračovat ve čtení „Designujte spolu s námi mentoringový program pro poradce a proces certifikace kariérových poradců“

Další výstupy ze seminářů ke kvalitě v kariérovém poradenství

25. dubna 2018 proběhlo ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem další diskuzní setkání se zájemci o kariérové poradenství., kde byly mimo jiné diskutovány již realizované projekty, které s tématem kvality souvisí a přináší další úhly pohledu na danou problematiku, např. projekt IMPROVE.

 

Pokračovat ve čtení „Další výstupy ze seminářů ke kvalitě v kariérovém poradenství“

Vytvořme si kvalitu v kariérovém poradenství – 28. 6. 2018

Centrum Euroguidance a Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj pořádají

seminář „Vytvořme si kvalitu v kariérovém poradenství“

Seminář bude prezentovat dosavadní výstupy mezinárodního projektu Erasmus+.

Na seminář naváže kulatý stůl Euroguidance na téma „Rozvoj kariérového poradenství na krajské, národní a evropské úrovni – sdílení a spolupráce“.

Čtvrtek 28. 6. 2018

v budově DZS, místnost Vltavín

Cílem akce je podpořit dialog o kariérovém poradenství a jeho kvalitě, o přístupech k rozpozávání kvality, zejména v kontextu organizacích poskytujících kariérové poradenství. Zaměříme se i na roli NSK a profesní kvalifikace kariérový poradce v otázce kvality. Zahraiční expert nás seznámí s podporou kvality prostřednictvím Národního poradenského fóra v Německu. Podobně se dozvíme aktuality ke standardům na Slovensku. Na závěr proběhne kulatý stůl, kde dostanou prostor všichni účastníci semináře sdílet své zkušenosti a přispět společně s námi k podpoře kvality i celkově k rozvoji kariérového poradenství.

Seminář je určen odborníkům v oblasti kariérového poradenství, vzdělávání a zaměstnanosti, kariérovým poradcům ve státním, neziskovém i soukromém sektoru, pracovníkům státní správy a samosprávy, i dalším zájemcům.

Pokračovat ve čtení „Vytvořme si kvalitu v kariérovém poradenství – 28. 6. 2018“

Diskusní setkání Kvalita v kariérovém poradenství 6. 4. 2018, Plzeň (Info Kariéra)

Organizace dne: 10.00 – 14.00 hod.

1) Kvalita v kariérovém poradenství v ČR a evropském kontextu

2) Kvalita v evropském kontextu– Národní cena kariérového poradenství v ČR a v zahraničí – Petr Chaluš, Euroguidance, DZS

3) Jaké jsou požadavky na kvalitu KP? (facilitovaná diskuse)

4) Výstupy z workshopů kvality KP v ČR

5) Jak měřit kvalitu KP? (facilitovaná diskuse)

6) Vyhodnocení a závěr

Účastníci byli rozděleni pro facilitovanou diskusi do dvou skupin, které pracovaly samostatně a následně výsledky konzultovaly.

Semináře se účastnili zástupci cílových skupin: kariérový poradci: (OSVČ, Západočeská univerzita, Krajský úřad Plzeňského kraje , ÚP,  škola – VP), organizace (škola, IVS PK, …), zřizovatel (člen RT KAP, RT MAP) + zástupce ČŠI, Euroguidance, cca 30 účastníků.

Velmi pozitivně byla vnímána možnost diskutovat téma kariérové poradenství, sdílet zkušenosti, předávat informace. Blíže byla diskutována uvedená témata.

Z pohledu klienta

 • Potřeba transparentní, komplexní a dostupné služby od profesionála
 • Profesionalita = empatie, odbornost (využívá techniky a metody, ale má i informace a zdroje info o trhu práce i o trhu vzdělávání), čitelnost, respekt, bezpečné prostředí
 • (Finanční) dostupnost = služba na míru, informace, koučování, vize, seberozvoj i rada, + aby si to klient mohl dovolit
 • Cílem (tj. úspěchem) je výsledná „nastartovanost“ klienta = motivovaný, uvědomělý, zmocněný se posunout

Pokračovat ve čtení „Diskusní setkání Kvalita v kariérovém poradenství 6. 4. 2018, Plzeň (Info Kariéra)“