Nový projekt: Erasmus+ KA1 “Vzdělávací mobilita jednotlivců”

Sdružení v roce 2019 uspělo s žádostí do programu Erasmus+ a může tak své členy vyslat během následujících dvou let v rámci sítě Accademia na studijní pobyty a stínování. Chtěli bychom, aby tyto mobility vedly k rozvoji činnosti a aktivit Sdružení, sdílení a síťování, proto k účasti na paušálem hrazeném zahraničním pobytu přednostně vyzveme aktivní členy SKPKR. Co je potřeba pro výjezd splnit / udělat?

  • Být členem Sdružení a mít řádně zaplacený členský příspěvek
  • Být dostatečně jazykově vybaven
  • Vybrat si po 14. říjnu 2019 z nabídky studijních a stínovacích pobytů sítě Accademia
  • Rozmyslet si, jak vybraná mobilita může přispět k rozvoji Sdružení a jakým optimálním způsobem získané poznatky, zkušenosti a dovednosti předat ostatním členům SKPKR
  • Sepsat motivační dopis (max. dvě A4), na jehož základě rada Sdružení podpoří / odloží či zamítne výjezd zájemce

Hlavním kritériem hodnocení je přínos, jaký by mohla mobilita mít pro aktivity a rozvoj Sdružení. Výjezd není „za zásluhy“ – aktivní členové budou osloveni proto, že již jsou v aktivitách rozvíjejících činnost Sdružení zapojeni a mobilita by tak měla být dalším impulzem proto, co už v rámci Sdružení dělají, nebo by chtěli začít dělat. Jelikož bude projekt realizován ve dvou bězích až do května 2021, mohou se zapojit i noví členové, kteří budou chtít mobilitu využít jako inspiraci k rozjezdu něčeho nového či vylepšení stávajícího v rámci Sdružení.

První běh projektu: říjen 2019 – duben 2020 (výjezd pěti členů – zájemců).

Druhý běh projektu: květen 2020 – duben 2021 (výjezd pěti členů – zájemců).

V každém běhu se tři členové zúčastní výukových pobytů (7-10 dnů) a dva stínování (7-10 dnů).

Podrobné informace budou po 14. 10. 2019 k dispozici na e-mailu sdruzenikp@gmail.com.

Online vzdělávání v kariérovém poradenství

Síť Euroguidance pořádá již 18. června od 13:00 webinář na téma Školní poradenství pro mladé přistěhovalce, v němž se budete moci seznámit, co Vlámský vzdělávací systém nabízí mladým migrantům. Kromě kariérového poradenství se seznámíte i s činností psychologů pracujících s traumatem.

Více informací zde.

9., 10. a 11. července se uskuteční webináře představující tři kapitoly z publikace Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice. Sérii webinářů je organizovaná zdarma kanadskou organizací CERIC, která podporuje vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství.

Více informací zde.

Hledání a rozvoj silných stránek ve škole – konference o kariérovém poradenství

Třetí ročník konference pořádané Centrem vzdělávání všem se zaměří na objevování skrytého potenciálu a podporu zážitků úspěchu (nejen) u žáků a studentů.

Konference se koná 12. června v Brně a na programu zazní příklady dobré praxe z českých škol i zkušenosti ze zahraničí. Mezi přednášejícími i účastníky bude příležitost potkat se s širokou škálou odborníků.

SKPKR připravilo jeden z konferenčních workshopů, který se zaměří na možnosti a cesty, kterými podpořit zajištění kvality kariérového poradenství na školách.

Více informací o akci najdete zde.

 

 

Letní škola kariérového poradenství – poprvé československy!

Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na Letní škole kariérového pordaenství. Tato již tradiční akce slovenského Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry se poprvé otevírá také českým zájemcům – členům i nečlenům SKPKR.

Letní škola KP proběhne 8.-9. června 2019 v Pezinku (www.vinarskydom.sk) a její program je koncipovaný s důrazem na rozvoj praktických dovedností poradce. Věříme, že bude přínosem pro zkušené i začínající kariérové poradce. Prostor bude věnovaný též výměně zkušeností a síťování.

Pokračovat ve čtení „Letní škola kariérového poradenství – poprvé československy!“

Databáze zdrojů (nejen) pro školní kariérové poradce

Irské Národní centrum pro poradenství ve vzdělávání (NCGE) nabízí rozsáhlou databázi zdrojů zaměřených na kariérové poradenství na školách. Inspiraci v ní však jistě najdou i poradci z jiných oblastí. Videa, články a koncepční materiály zahrnují širokou škálu témat: od manuálu pro vytváření školního programu kariérového rozvoje a GDPR, přes souvislosti využívání testových metod a práci s nadanými dětmi či s žáky se specifickými potřebami, až k příspěvkům věnovaných sociální spravedlnosti (Ronald Sultana) nebo modelu kariérového poradenství, v jehož centru je naděje (Spencer Niles).

Materiály jsou volně ke stažení na webových stránkách NCGE.

Online vzdělávání: Shaping Work of the Future

Online vzdělávací program se zaměřuje na proměny světa práce v průběhu hostorie až po současné vlivy globalizace a nových technologií. Zkoumá možnosti pro zlepšení pracovních míst a kariérových příležitostí dnes i v budoucnosti.

Kurz pořádaný Massachusettským technologickým institutem (MIT) je dostupný na online vzdělávací platformě edX od 19. března 2019, trvá 8 týdnů a je dostupný zdarma. V případě zájmu o získání certifikátu je platba $49 USD.