Co pomáhá poskytovat kvalitní poradenství online?

Ve čtvrtek 13. 6. proběhlo druhé online intervizní setkání pro členy Sdružení tentokrát na téma Co nám pomáhá poskytovat kvalitní poradenství online.

Náplní byla především výměna zkušeností nad používanými nástroji, např.  Appear.In,  Google Meet /Hangout , Skype, Facebook, WhatsApp, a diskuze o zásadách kvalitní poradenské práce online (např. využívání více komunikačních kanálů, kvalitní wifi, apod.).

Součástí setkání bylo i sdílení nástrojů, kterými se dá podpořit kreativita v průběhu poradenství, např. Road Trip Nation, simulační hra Behiro nebo online nástroje pro reflexi vlastních hodnot.

Další z online intervizních setkání pod vedením Petry Drahoňovské se uskuteční v pondělí 9. 9. od 16:00.

Intervizní setkání na téma poradenské zakázky

Kolegyně Petra Drahoňovská připravila pro členy SKPKR sérii intervizí, které jsou pořádány on-line a zapojit se do nich mohou zájemci z různých míst republiky. První z nich se konalo v pátek 12. 4. 2019 na téma: co nám pomáhá dobře definovat poradenskou zakázku/poptávku klienta.

 Pro diskuzi byla navržena řada konkrétních témat:

 • kdy dochází k otevírání tématu zakázky s klientem (telefonicky? e-mailem? na prvním setkání?),
 • jakým způsobem je zakázka dolaďována,
 • co pomáhá určit formát spolupráce a metody s klientem,
 • zda a jak se v tomto ohledu proměňuje cena konzultace,
 • jak nejčastěji vypadá první hodina s klientem.

Konkrétně se diskuze zaměřila na vazbu mezi navazováním vztahu s klientem, popisem nabízené služby na webu, tvorbou ceny a celkovým stylem komunikace. Diskutovala se také nabídka on-line poradenství ve vztahu k osobním schůzkám či jak komunikovat s klienty, kteří si službu hradí a těmi, kteří využívají poradenství v rámci evropských projektů.

Jste zváni na další on-line intervizní setkání na téma: co nám pomáhá poskytovat kvalitní on-line poradenskou práci, které proběhne 13. 6.  ve 13:00. Registrace pro link je k dispozici členům sdružení.

Přijďte sdílet zkušenosti se sociálními sítěmi v kariérovém poradenství

SKPKR pořáda již čtvrté intervizní setkání, tentokrát zaměřené na Sociální sítě v kariérovém poradenství, kde můžeme sdílet naše zkušenosti na využívání sociálních sítí jak pro vlastní propagaci, networking, vzdělávání, tak pro potřeby klientů (hledání práce, získávání zakázek, vzdělávání, aj.).

Pokračovat ve čtení „Přijďte sdílet zkušenosti se sociálními sítěmi v kariérovém poradenství“

3. intervizní setkání SKPKR – Motivační karty a práce s nimi

Třetí intervizní setkání SKPKR se konalo 20. 6. 2018, díky kolegyni Ludmile Šulcové na Gymnáziu Na Zatlance v Praze. Tématem intervize byly Motivační karty a práce s nimi.

Prostor byl věnovám sdílení zkušeností s různými typy motivačních karet v praxi, níže pro inspiraci zaznamenala Ludmila Šulová:

 1. Motivační karty a „příprava terénu“ pro práci s klientem (výběr-omezení karet pro práci s určitým klientem). Diskutovaly jsme o nutnosti nebo nevhodnosti připravovat a omezovat výběr karet.
 2. Ukázky práce s kartami a sdílení zkušeností a konkrétních způsobů při práci s kartami:
 • Vytažení karet a diskuze s klientem s cílem odhalit vnitřní a vnější motivace.
 • Skupinová práce s kartami-většina poradkyň upřednostňuje. Práce s více sadami karet, klienti si vytáhnou 2 karty, proběhne burza vzájemná a výměna karet podle zájmu a pak proběhne kolečko s popisem.
 • Pomoc při volbě profese-klient hledá kompetence, které mu jsou nejbližší a motivátory, které považuje za základní u své profese.
 • DIXIT karty – práce s emocemi (navázání důvěry s klientem)-pomocí otázek: Co se stane, když zůstanu X změním práci, popis emocí.
 • Karty OVCE-emoce-popis současného stavu, kde jsem nyní…kam směřuji. Ideální pro otevření klienta (psychoterapeutické karty).
 • „Vyber si svůj úspěch“ – hledání společných znaků na obrázcích. Důsledek-umět napsat CV konkrétní, tzn. Napsat silnou stránku a důkazy k tomu s příklady.
 • KIWI karty-profese za 20 let, výměna povolání s někým jiným.

3. Diskuze o startovacích otázkách pro navázání vztahu s klientem. Např.: ideální pracovní prostředí, představit si sebe pomocí karet…

4. Závěrem účastnice vyhodnotily setkání jako užitečné.

Tipy na karty a další nástroje pro poradce najdete také zde.

 

2. intervizní setkání SKPKR

Druhá intervize se konala 2. 5. 2018 na Gymnáziu Jana Palacha. Přítomno nás bylo 7. Po úvodním představení kontextů práce jsme se věnovali třem hlavním tématům.

První z nich se týkalo systému kariérového poradenství ve škole. Sdíleli jsme zkušenosti a dávali nápady, jak kariérové poradenství systémově řešit, jak zapojit učitele, další členy školního poradenského pracoviště. Také jsme zmínili, že je důležité být v souladu s vedením školy.

Pokračovat ve čtení „2. intervizní setkání SKPKR“

Intervizní setkání kariérových poradců – 1. 3. 2018

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj je platforma, jejímž cílem je vzájemná podpora a profesní rozvoj členů. Cíl je jasný, jeho realizace může na sebe brát různé podoby. Protože jsme rozhodli fungovat na spolkovém principu, tedy „členové sami sobě“, udělali jsme další krok směrem ke sdílení našich zkušeností – tentokrát formou pravidelných intervizních setkávání.

Pokračovat ve čtení „Intervizní setkání kariérových poradců – 1. 3. 2018“