Světová jména kariérového poradenství na konferenci IAEVG v Bratislavě

Na stránkách letošní IAEVG konference v Bratislavě se postupně začínají objevovat jména hlavních řečníků, kteří přednesou své příspěvky k tématu konference: Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost.

První jména vypovídají o snaze organizátorů postihnout hlavní současné trendy v kariérovém poradenství a současně dát hlas zástupcům různých regionů, s nimiž čeští a slovenští poradci nemají bežně možnost diskutovat.

Kobus Maree bude sdílet své zkušenosti s poskytováním kariérového poradenství pro děti a dospělé v rozvojových zemích, Gideon Arulmani představí rozdílné pojetí kariéry a kariérového poradenství mimo euroamerický kontext. Norman Amundson přiblíží svou práci s různými kulturními skupinami a Mark Savickas uvede možnosti, jak lze jeho teorii kontruování kariéry aplikovat i na nedobrovolné změny kariéry. V neposlední řadě novinářka Saša Uhlová posdílí svou přímou zkušenost s pracemi v několika nízkoplacených zaměstnáních a stane se hlasem lidí, kteří na těchto pozicích působí.

Kromě výše uvedených zazní i příspěvky řady dalších poradců a výzkumníků z různých koutů světa. Stále je také možnost přihlásit se s vlastním příspěvkem, který představí některou z Vašich metod či aktivit, představí zkušenosti z Vaší praxe nebo nasdílí výseldky Vašich výzkumů. Více informací najdete zde: https://iaevgconference2019.sk/vyzva/?lang=sk

 

Sdílení zkušeností – Kariérové poradenství ve škole jako týmová práce

S celoškolským přístupem ke kariérovému poradenství, tak jak je realizován v Srbsku, se mohou seznámit účastníci semináře, který spolupořádají české a srbské centrum Euroguidance v Bělehradě, 15. – 16. 4. 2019.

Cílem setkání je dále:

  • výměna zkušeností mezi účastníky z obou zemí,
  • sdílení metod kariérového poradenství ve škole,
  • plánování mezinárodní spolupráce.

Přihlašování na akci je otevřeno do 26. 3. 2019, náklady spojené s cestou jsou hrazeny Centrem Euroguidance.  Více informací najdete na webu www.euroguidance.cz.

Databáze zdrojů (nejen) pro školní kariérové poradce

Irské Národní centrum pro poradenství ve vzdělávání (NCGE) nabízí rozsáhlou databázi zdrojů zaměřených na kariérové poradenství na školách. Inspiraci v ní však jistě najdou i poradci z jiných oblastí. Videa, články a koncepční materiály zahrnují širokou škálu témat: od manuálu pro vytváření školního programu kariérového rozvoje a GDPR, přes souvislosti využívání testových metod a práci s nadanými dětmi či s žáky se specifickými potřebami, až k příspěvkům věnovaných sociální spravedlnosti (Ronald Sultana) nebo modelu kariérového poradenství, v jehož centru je naděje (Spencer Niles).

Materiály jsou volně ke stažení na webových stránkách NCGE.

Pozvánka na seminář – Guidance for Lifelong Learning Mobility – Standards, Methods and Outcomes

Zúčastněte se kontaktního semináře v rámci programu ERASMUS+ na téma Guidance for Lifelong Learning Mobility – Standards, Methods and Outcomes, který proběhne v termínu 9.–15. května 2019, v Bergenu v Norsku. Účastníci kontaktního semináře mohou získat od Domu zahraniční spolupráce finanční podporu ve výši 95 % nákladů. 5 % nákladů je povinné spolufinancovat účastníkem semináře.

Přihlašování je otevřeno do 12. 3. 2019. Podrobné informace o možnosti přihlašování najdete zde: https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare/

 

Pozvánka – Diagnostické metody v kariérovém poradenství

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje zve odbornou veřejnost na první ze série diskuzních setkání, které se uskuteční na téma Diagnostické metody v kariérovém poradenství dne 28. 3. 2019 od 13:00 ve Zlíně v budově č. 22 (naproti Krajskému úřadu), místnost 224.

Diskuze se zúčastní:

Vzhledem k omezené kapacitě je nutná předchozí registrace na e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz nebo telefon: 577 043 747, 731 555 052 nejpozději do 25. 3. 2019.

Mezinárodní konference IAEVG 2019 – Výzva k zasílání příspěvků do 31.3.2019

Letošní témata reflexe nabízejí možnosti pro různé typy příspěvků z oblasti vědy a výzkumu, ale i praxe:
• Inkluzívní společnost v éře nejistého zaměstnávání.
• Kariérové poradenství překračující hranice.
• Rozvíjející se ekonomiky: kariérové poradenství jako „luxus“.
• Od Průmyslu 4.0 k Inkluzívní společnosti 4.0?
• Kariérové poradenství a demokratická participace.

Aktivní účast je možná různými formami:
• prezentace vědecké práce,
• příspěvek na workshopu,
• poster nebo
• prezentace praktického poradenského nástroje/metody/aktivity v rámci sekce nazvané „burza metod“.

Přihlašování příspěvků: do 31. března 2019 na papers2019@iaevgconference2019.sk

Registrační poplatek pro účastníky ze SR / ČR: 130 €
Pro členy SKPKR: 90 €

Registrace je dostupná zde: https://iaevgconference2019.sk/registracia/?lang=sk

Pokračovat ve čtení „Mezinárodní konference IAEVG 2019 – Výzva k zasílání příspěvků do 31.3.2019“

Kdo je kdo – Ludmila Šulcová

Sekce Kdo je kdo představuje členy a členky Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj a ukazuje různorodost zkušeností v kariérovém poradenství.

Ludmila Šulcová

Jaká byla Vaše cesta ke kariérovému poradenství?
Jsem výchovná poradkyně na čtyřletém gymnáziu v Praze 5 a to se stalo přímou cestou ke kariérnímu poradenství. Na středních školách probíhají první kroky k propracovanému systému kariérního poradenství pro studenty („KARIPO“).
Potřeba podpory rozhodování studentů při volbě profese, oboru na vysoké škole a zkušenosti ze setkáních s výchovnými poradci z jiných středních škol mě vede k hledání nejlepších cest a způsobů provádění tohoto poradenství.

Pokračovat ve čtení „Kdo je kdo – Ludmila Šulcová“

Debata o podobách práce v ČR a Polsku

Knihovny Václava Havla a Polský institut v Praze pořádají cyklus debat o proměnách dvou zemí 30 let po pádu komunismu.

27. února 2019 od 19:00 budou reportéři Saša Uhlová (Hrdinové kapitalistické práce) a Marek Szymaniak (Urobeni; Zpracovani) diskutovat o pracovních podmínkách v současnosti. Ukázky z knihy Marka Szymaniaka si můžete v překladu přečíst na webu A2larm: Elastický život a Cizí tělesa.

Akce se koná v Knihovně Václava Havla v Praze.