Debata nad výstupy Sympozia IAEVG 2019

Debata nad výstupy z mezinárodního Symposia IAEVG 2019: „Jak můžeme podpořit co nejvíce inkluzivní a demokratický systém kariérového poradenství?“ se bude konat v pátek 11. 10. 2019.´od 11:00.

Akci organizuje Centrum Euroguidance pod záštitou Národního poradenského fóra a ve spolupráci se Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj v ČR a Mezinárodní asociací IAEVG.

Více informací zde.

Nový projekt: Erasmus+ KA1 “Vzdělávací mobilita jednotlivců”

Sdružení letos uspělo s žádostí do programu Erasmus+ a může tak své členy vyslat během následujících dvou let v rámci sítě Accademia na studijní pobyty a stínování. Chtěli bychom, aby tyto mobility vedly k rozvoji činnosti a aktivit Sdružení, sdílení a síťování, proto k účasti na paušálem hrazeném zahraničním pobytu přednostně vyzveme aktivní členy SKPKR. Co je potřeba pro výjezd splnit / udělat?

 • Být členem Sdružení a mít řádně zaplacený členský příspěvek
 • Být dostatečně jazykově vybaven
 • Vybrat si po 14. říjnu z nabídky studijních a stínovacích pobytů sítě Accademia
 • Rozmyslet si, jak vybraná mobilita může přispět k rozvoji Sdružení a jakým optimálním způsobem získané poznatky, zkušenosti a dovednosti předat ostatním členům SKPKR
 • Sepsat motivační dopis (max. dvě A4), na jehož základě rada Sdružení podpoří / odloží či zamítne výjezd zájemce

Hlavním kritériem hodnocení je přínos, jaký by mohla mobilita mít pro aktivity a rozvoj Sdružení. Výjezd není „za zásluhy“ – aktivní členové budou osloveni proto, že již jsou v aktivitách rozvíjejících činnost Sdružení zapojeni a mobilita by tak měla být dalším impulzem proto, co už v rámci Sdružení dělají, nebo by chtěli začít dělat. Jelikož bude projekt realizován ve dvou bězích až do května 2021, mohou se zapojit i noví členové, kteří budou chtít mobilitu využít jako inspiraci k rozjezdu něčeho nového či vylepšení stávajícího v rámci Sdružení.

První běh projektu: říjen 2019 – duben 2020 (výjezd pěti členů – zájemců).

Druhý běh projektu: květen 2020 – duben 2021 (výjezd pěti členů – zájemců).

V každém běhu se tři členové zúčastní výukových pobytů (7-10 dnů) a dva stínování (7-10 dnů).

Podrobné informace budou po 14. 10. 2019 k dispozici na e-mailu sdruzenikp@gmail.com.

Z letní školy kariérového poradenství na Slovensku

S Alicí Mullerovou jsme se během druhého červnového víkendu s radostí zapojily do Letne školy kariérového poradenstva na Slovensku. Hlavním bodem programu byla přednáška Vlada Hambálka Práce s motivací a změnou nejen v kariérovém poradenství.

Akci organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, tentokrát ve spolupráci s českým Sdružením. Kromě celodenního workshopu zaměřeného na motivaci, jsme načerpali inspiraci na workshopech:

 • Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření u kariérových poradců s Petrom Csórim, ZKPRK (SK)
 • Postmoderní přístupy v kariérovém poadenství a ochutnávka přísutpu M. L. Savickasa s Lenkou Martinkovičovou, ZKPRK (SK)

Lucie Václavková vedla workshop Sociální sítě v kariérovém poradenství a Alice s kolegyní Jankou Balogovou nabídly Ochutnávku a ukázku z mentoringových modulů vytvořených v rámci mezinárodního projektu Kvalita kariérového poradenství.

Eva Uhríková z Navigácie povolaní vedla Skupinovou supervizi konkrétních případů z praxe poradců

Práce s motivací klientů

Vldo hovořil o tom, že průzkumy a různé projekty ukazují, že pro úspěšnou změnu je potřeba pracovat na úrovni osobní, vztahové a také systému. Kromě motivace pak pro změnu potřebují určité schopnosti/zručnosti.

Například na úrovni osobní je v oblasti osobní potřebujeme změnit nechtěné na chtěné  a k tomu potřebuje také klient vědět co má dělat a co má měnit. Velkou roli hraje podpora ostatních/spojenců, zvlášť když na ně můžeme mít také svou činností pozitivní vliv. Pak také to, jak systém změnu “odmění” a zda my sami na něj můžeme mít vliv.

Na konkrétních případech jsme pracovali s motivačními rozhovory, kdy jsme se zaměřovali na to, jaké výroky pomáhají nebo brání motivaci. Podle Vlada je velmi důležité se zabývat klientovými motivy (proč?) a také mu ponechat svobodu v jeho rozhodování.

Pro další studium Vlado doporučil například knihy Mistři ovlivňování, Změňte cokoliv či Motivační rozhovory ve školství.

Ochutnávka a ukázka z mentoringových modulů

Alice spolu s Jankou Balogovou vedla workshop Ochutnávka a ukázka z mentoringových modulů vytvořených v rámci mezinárodního projektu Kvalita kariérového poradenství. Janka představila svou zkušenost se zapojením do pilotního ověření procesu certifikace, který má být jedním z nástrojů zajištění kvality pro kariérové poradce. Říkala hlavně, že jí to přineslo příležitost utřídit si nejen své zkušenosti, ale i důkazy, a že jí to také pomohlo uvidět, kolik toho vlastně už za sebou má.

Poté účastníci diskutovali o důvodech, proč by poradci měli mít chuť a zájem projít tímto poměrně náročným procesem certifikace. Zazněl důvod, že naučit se sledovat kvalitu vlastní práce je důležité nejméně ze dvou důvodů – poradce získá nástroj pro vlastní rozvoj a naučí se získávat důkazy o dopadech své práce, které mohou pomoci při komunikaci o potřebnosti služeb apod.

Nakonec Alice představila mentoringový program pro poradce, který má pomoci připravit poradce na proces certifikace. Obsahuje informační a sebereflektivní část, a poradci si vyzkoušeli některé z aktivit.

Sociální sítě v kariérovém poradenství

Lucie představila sociální sítě jako nástroj užitečný pro klienty kariérového poradenství, kariérové poradce i organizace, které kariérové poradenství poskytují. Zaměřila se na využití sociálních sítí pro vzdělávání, osobní a kariérový rozvoj, hledání práce či rozjezd vlastního podnikání.

Účastníkům ukázala, jak sledovat co je nového v našem oboru, budovat komunity a sítě kontaktů, informovat o tom, co děláme a propagovat vlastní aktivity. Na konec shrnula hlavní přínosy využívání sociálních sítí, ale také upozornila na rizika, jako ochrana soukromí, nerovný přístup k technologiím, etické aspekty, aj.

Závěrem

Letní škola pro nás byla skvělou příležitostí k setkání se slovenskými kolegy a sdílení zkušeností.  Další takovou možností bude Mezinárodní konference IAVG v Brně a Bratislavě.

Letní inspirace pro kariérové poradce

Centrum Euroguidance a Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj vás zvou na setkání, které se uskuteční ve čtvrtek dne 27. 6. 2019 v Domě zahraniční spolupráce (cca 9:30 – 12:30).

Přijďte se inspirovat tím, co v současné době oslovuje vaše kolegy a kolegyně,  a sdílejte zkušenosti, díky kterým zlepšujete svoji poradenskou praxi vy.

Program 

9:30 – 9:45 Úvod

Cíle semináře – představení účastníků

9:45 – 10:30 Výstupy projektu QUAL-IM-G
Dozvíte se, jak získat certifikát kvality kariérového poradenství .

Diskuse

10:30 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:30 Sdílení „kvality“ v praxi
Přineste si na setkání jeden zdroj, ať už se jedná o knihu, článek či zkušenost, které přispěla ke kvalitě vaší služby, a podělte se o něj s vašimi kolegy a kolegyněmi.
Společně se zamyslíme nad tím, jakým směrem se chceme v ČR v rozvoji kvality KP ubírat.

Co pomáhá poskytovat kvalitní poradenství online?

Ve čtvrtek 13. 6. proběhlo druhé online intervizní setkání pro členy Sdružení tentokrát na téma Co nám pomáhá poskytovat kvalitní poradenství online.

Náplní byla především výměna zkušeností nad používanými nástroji, např.  Appear.In,  Google Meet /Hangout , Skype, Facebook, WhatsApp, a diskuze o zásadách kvalitní poradenské práce online (např. využívání více komunikačních kanálů, kvalitní wifi, apod.).

Součástí setkání bylo i sdílení nástrojů, kterými se dá podpořit kreativita v průběhu poradenství, např. Road Trip Nation, simulační hra Behiro nebo online nástroje pro reflexi vlastních hodnot.

Další z online intervizních setkání pod vedením Petry Drahoňovské se uskuteční v pondělí 9. 9. od 16:00.

Online vzdělávání v kariérovém poradenství

Síť Euroguidance pořádá již 18. června od 13:00 webinář na téma Školní poradenství pro mladé přistěhovalce, v němž se budete moci seznámit, co Vlámský vzdělávací systém nabízí mladým migrantům. Kromě kariérového poradenství se seznámíte i s činností psychologů pracujících s traumatem.

Více informací zde.

9., 10. a 11. července se uskuteční webináře představující tři kapitoly z publikace Career Theories and Models at Work: Ideas for Practice. Sérii webinářů je organizovaná zdarma kanadskou organizací CERIC, která podporuje vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství.

Více informací zde.

Jak zajistit kvalitu v organizacích poskytujících KP?

Na tuto otázku se pokoušel odpovědět seminář, který se uskutečnil 27. a 28. 5. v Brně pod vedením lektorek Karen Schober a Susane Schmidtpott, jež zde reprezentovaly německé Národní poradenské fórum (nfb). Nfb vytvořilo  komplexní systém zajištění kvality kariérového poradenství (koncept BeQu), který obsahuje:

 • Standard kvality pro kariérové poradenství
 • Kompetenční profil pro kariérové poradce
 • Rámec rozvoje kvality (QDF) pro kariérové poradenství, jemuž především byl seminář věnován.

Pokračovat ve čtení „Jak zajistit kvalitu v organizacích poskytujících KP?“

Pozvánka – Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách

Zájemci o kariérové vzdělávání jsou srdečně zváni na kulatý stůl Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách, který se uskuteční 23. 4. 2019 v Praze (DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, zasedací místnost Vltavín).

Na akci bude prostor diskutovat kariérové vzdělávání v souvislosti s připravovanými prioritami a cíli Strategie vzdělávací politiky 2030+.

Program

10:30 – 11:00  Registrace

11:00 – 12:30  Prezentace a diskuse

 • Arnošt Veselý (FSV UK) – Kontext vize vzdělávací politiky ČR 2030+
 • Petr Hlaďo (FF MU) – Potřeba kariérového vzdělávání – náměty z výzkumu
 • Iva Kirovová  (VŠB TUO) – Lze facilitovat kariérový rozvoj? Možnosti, souvislosti a zkušenosti.
 • Petr Chaluš (Euroguidance, DZS) – Evropské inspirace k rozvoji kariérového vzdělávání v českém kurikulu

12:30 – 13:00  Přestávka

13:00 – 14:30  Pokračování diskuse k vizi rozvoje kariérového vzdělávání ve školách

14:30 – 15:00  Shrnutí, doporučení a závěr

Registraci a další informace najdete zde.

Hledání a rozvoj silných stránek ve škole – konference o kariérovém poradenství

Třetí ročník konference pořádané Centrem vzdělávání všem se zaměří na objevování skrytého potenciálu a podporu zážitků úspěchu (nejen) u žáků a studentů.

Konference se koná 12. června v Brně a na programu zazní příklady dobré praxe z českých škol i zkušenosti ze zahraničí. Mezi přednášejícími i účastníky bude příležitost potkat se s širokou škálou odborníků.

SKPKR připravilo jeden z konferenčních workshopů, který se zaměří na možnosti a cesty, kterými podpořit zajištění kvality kariérového poradenství na školách.

Více informací o akci najdete zde.

 

 

Letní škola kariérového poradenství – poprvé československy!

Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na Letní škole kariérového pordaenství. Tato již tradiční akce slovenského Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry se poprvé otevírá také českým zájemcům – členům i nečlenům SKPKR.

Letní škola KP proběhne 8.-9. června 2019 v Pezinku (www.vinarskydom.sk) a její program je koncipovaný s důrazem na rozvoj praktických dovedností poradce. Věříme, že bude přínosem pro zkušené i začínající kariérové poradce. Prostor bude věnovaný též výměně zkušeností a síťování.

Pokračovat ve čtení „Letní škola kariérového poradenství – poprvé československy!“