Nový projekt – Kompetence kariérových poradců SKPKR

S radostí oznamujeme členům sdružení, že projekt Kompetence kariérových poradců SKPKR v rámci programu Erasmus+ klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, byl schválen k realizaci. Projekt bude realizován po dobu dvou let do května 2021. V každém roce projektu plánujeme vyslat do zahraničí 5 členů: vždy 3 se zúčastní výukových pobytů (7-10 dnů), 2 stínování (7-10 dnů).

Klíčovou oblastí, u které chceme evropskou mobilitou docílit zlepšení kvality, jsou zejména kompetence poradců/členů Sdružení v oblasti:
– lektorských dovedností uplatnitelných v kurzech pro kariérové poradce,
– poskytování kariérového poradenství v celé šíři (metody, nástroje, postupy, informační zdroje atd.).

Vyslaní členové se budou kromě svého osobního růstu zajímat:
– o realizované a plánované aktivity a projekty hostitelské instituce vzdělávacího a rozvojového charakteru, které mohou být využitelné jako příklady dobré praxe adaptovatelné do našich podmínek a prospěšné pro rozvoj kariérového poradenství u nás,
– o inovativní nástroje, metody, postupy a způsoby poskytování kariérového poradenství,
– o navazování udržitelných mezinárodních kontaktů.

Realizace projektu bude mít vliv i na samotné Sdružení v posílení jeho akceschopnosti, kvality týmu, zvýšení povědomí o jeho aktivitách a získání nových členů.

V současné době připravujeme pravidla přihlášení na mobility a podmínky spolupráce se sítí Academia.

Podrobné informace budou k dispozici na členské schůzi v říjnu 2019, ale již nyní můžete přemýšlet o organizacích a partnerech, se kterými chcete spolupracovat.

L.V.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *